Vyhledávání

Psí domov Řepnice  

Útulek vznikl oficiálně již v roce 1993.Od počátku je neziskovou organizací, která si finanční prostředky na chod útulku, zařízení, výstavbu, opravy, veterinární péči, krmení zajišťuje sama.Útulek je zařízení pro zvířata v nouzi.Vznikl, jako nutnost ze společenské situace, která zde byla, jako volně pobíhající zvířata, která mohou ohrožovat zdraví a bezpečnost lidí. Plní karanténní, preventivní funkci z hlediska šíření nákaz a ochrany zdraví zvířat i lidí. Je to zařízení, které plní humanitární, preventivní a etickou úlohu ve veřejném zájmu. Útulek slouží k dočasnému umístění prokazatelně nalezených, opuštěných, toulavých – odchycených zvířat (psů a koček, přednostně z města Litoměřic), než se zajistí jejich účelné rozmístění nebo vrácení majiteli.Útulek nikdy nemůže zvířeti, i přes veškerou odbornou péči, nahradit láskyplný domov.
602 893 442
marek.maskulanis@seznam.cz 
Řepnice 30, 412 01 Litoměřice  

Aktuálně na květnový závoz krmiva 0 Kč (0 kg) do bříška

Poděkování xxx
Aktuálně plníme bříška do 30.4.2023
Frekvence závozů krmiva:
1x za 3 měsíce.
2023 poslední závoz krmiva odeslán: 9.2.2023

Poslední závoz krmiva

Poděkování paní Tereze, Věře a Romaně.